Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:39
tomusterup
22:32
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
Reposted byUnrealUnrealitynietegochce111
tomusterup
22:28

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viajillian jillian
tomusterup
22:21
“Najbardziej przeraża mnie to, że ciebie nie ma, a ja nadal muszę oddychać.”
— — Nina Reichter ‘Ostatnia spowiedź’
Reposted frombeatkazz beatkazz viajillian jillian
tomusterup
22:20
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"
tomusterup
22:19
5996 9776
Reposted fromsilvermoon silvermoon viajillian jillian
tomusterup
22:17
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad viajillian jillian
tomusterup
22:16
Chcę zmian
A wstyd mi czasem za czym tęsknię
— Białas "Czasem czuję" (ft. Danny)
Reposted fromxalchemic xalchemic viajillian jillian
tomusterup
22:15
0108 849e
Reposted frompoprostudusia poprostudusia viajillian jillian
tomusterup
22:12
2543 58d9 500
Reposted fromzgr zgr viajillian jillian
tomusterup
22:10
Play fullscreen
Pokochaj mnie z całych sił,
pokochaj mnie na sto lat.
Pokochaj mnie, jakbyś był
tak młody, jak był dawniej świat.

Już zielenieje sad po burzy, nim roztopimy się w
podroży.
Ty kochaj mnie od nocy, do nocy, aż po noc.
tomusterup
22:04
Już wiem, jak by wyglądał dzień, tydzień, weekend, miesiąc, moje życie, bez Ciebie. 
Brak. Brak chęci, brak uczuć, brak wszystkiego, brak życia.
Proszę, wróć do mnie już.
Czuje jak się rozpadam, jak wszystko traci na wartości. Bez Ciebie powoli słabnę.
Proszę, nie każ mi czekać. I wróć.   
tomusterup
21:14
Któregoś dnia rzucę to wszystko i wyjdę rano, niby po chleb. Wtedy na pewno poczuję się lepiej.
— Dżemik
tomusterup
21:14
Nie dało się jej nie kochać. Mógłbyś nakręcić o niej serial. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
tomusterup
21:13
5994 122d
tomusterup
21:08
21:03
tomusterup
21:35
Czasem tylko zastanawiam się czy jeszcze o mnie myślisz, czy mnie pamiętasz
— Pamiętasz?
tomusterup
21:31
tomusterup
21:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl